Forside Afholdte arrangementer

Oversigt over afholdte arrangementer 2004 - 2013:

År 

 

 

Foredrag

 

Dato og sted

 

Bemærkninger

 

2004

 

 

Krudt, kanoner, skibe og skanser ved tidligere museumsinspektør Jens Henrik Thimroth.

Onsdag den 17. marts 2004, kl. 19.30. Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.


 

5. maj

Foredragsholder:

Modstandsmand Per Mortensen

Den 5. maj 2004, kl. 19.30.

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Det Danske Stålvalseværk.

Foredragsholder: Kulturhistoriker Jørgen Burchardt.

Onsdag den 16. september 2004, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Frederiksværks kanoners frem-stilling og brug.

Foredragsholder:

Direktør ved Tøjhusmuseet Ole Louis Frantzen assisteret af civilingeniør Raun Kristensen.

Onsdag den 21. oktober 2004, Kl. 19.30 i Gjerthuset.

 

 

Udgravningen af Arresøkanalen 1717-19.

Foredragsholder:

Historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

Torsdag den 18. november 2004, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

2005

Industrimuseet i Frederiksværk.

Foredragsholder:

Museumsleder, ph.d. Henrik Harnov, Industrimuseet i Fr. værk.

Onsdag den 19. januar 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

 

 

 

Udgik p.gr.a. dødsfald.

Det Classenske Fideicommis -

historie og aktiviteter

Foredagsholder: Lektor Claus Bjørn

I stedet for:

Hvad gulvtæppet glemte i Helsingør Domkirke

Foredragsholder: Torben Bill-Jessen.

 

 

Onsdag den 16. februar 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Mølleåen og den tidlige industri

Foredragsholder: Stadsarkivar Jeppe Tønsberg, Lyngby-Taarbæk.

Onsdag den 16. marts 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

4. maj.

”Besættelsestiden – hvad kan vi bruge den til i dag?”

Danmarkspremiere på den nye film af Fritz Hartz: Kampvognen V3.

Foredragsholder: Claus Bryll, RUC.

Onsdag den 4. maj 2005, kl. 19.00 i Gjethuset.

 

 

Skt. Hans aften.

Båltaler: Allan Thomsen, formand for lokalafd. af Dansk Metal.

23. juni 2005, kl. 19.00.

Hjemmeværnsgården. Arresødal.

 

 

Pesten i Frederiksværk

Foredragsholder: Etnolog Jens Henrik Tiemroth

Onsdag den 14. september 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Flyttet til 16. februar 2006

Hvad gulvtæppet glemte i Helsingør Domkirke

Foredragsholder: Torben Bill-Jessen.

I stedet for:

Landboreformernes gennemførelse på Frederiksværk gods.

Foredragsholder: Lektor Søren Jessen.

Onsdag den 19. oktober 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Mystikken om Røde Ran.

Foredragsholder: Lokalredaktør Karl Erik Frederiksen

Onsdag den 16. november 2005, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

2006

Det Classenske Fideikommis’ historie og aktiviteter.

Foredragsholder: Etnolog Jens Henrik Tiemroth.

Onsdag den 18. januar 2006, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

Kulsvierne.

Foredragsholder: Museumsleder Søren Frandsen, Gilleje.

Onsdag den 15. februar 2006, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Krudtværket og dets arbejdere.

Foredragsholder: Lektor, ph.d. Søren Federspiel.

Onsdag den 22. marts 2006, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Skt. Hans aften.

Båltaler:

Afbud: Fhv. overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

I stedet: Skovfoged Søren Agerlund .

23. juni 2006.

Hjemmeværnsgården. Arresødal.

 

 

Grundlovsmøde/spil om  Tscherning i anledning af Frederiksværks 250 års fødselsdag.

5. juni 2006 kl. 14.00 ved Palæet.

 

 

Arbejderbevægelsen i Frederiksværk og større perspektiv.

Udgik af programmet: ForedragsholderLektor, ph.d. Søren Federspiel.

I stedet:

Foredragsholder : Museumsinspektør Lars K. Christensen, Nationalmuseet og Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Onsdag den 20. september 2006,

kl. 19.30 i Gjethuset

 

Ændret til:

Onsdag den 27. september 2006.

 

 

Anker Heegaard og Frederiksværk.

Foredragsholder:

Historiker John M. Eriksen

Onsdag den 18. oktober 2006, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Oldtiden i Strø Herred.

Foredragsholder: Museumsleder Finn Erik Kramer, Folkemuseet i Hillerød.

Onsdag den 15. november 2006, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

2007

Helleristninger og Hyllingebjergstenen

Foredragsholder: Museumsinspektør, dr. phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet.

Onsdag den 17. januar 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Slangerupbanen og Frederiksværkbanens historie.

Foredragsholder: Historiker  Stig Colbjørn Nielsen.

Onsdag den 21. februar 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Frederiksværks industri og den store verden.

Foredragsholder: Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Onsdag den 21. marts 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Udgravningen af Peyremberts gamle smedie og boremølle i Frederiksværk

Foredragsholder: Museumsinspektør Søren la Cour.

25. april 2007.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr.værk.

I forbindelse med generalforsamlingen

 

 

Skt. Hans aften.

Båltaler: Professor, dr.med. Gunhild Lange Skovgaard.

Torsdag den 23. juni 2007, kl. 19.00.

Hjemmeværnsgården. Arresødal.

 

 

Købstad og Byråd – Frederiks-værk Købstadsstyre fra 1907.

Foredragsholder: Arkivchef  Inge Bundsgaard. Rigs- og Landsarkivet.

Onsdag den 19. september 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

Naturen omkring Frederiksværk.

Foredragsholder: Pens. Skovfoged O.A.K. Nielsen.

Onsdag den 17. oktober 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Fæstningsanlæg op til nyere tid i Nordsjælland.

 

Foredragsholder: Historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

Onsdag den 21. november 2007, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

2008

Sygehusene i Frederiksværk og Frederiksborg Amt.

Foredragsholder: Fhv. amtssygehusdirektør, fhv. departementchef Jørgen F. Varder.

Onsdag den 16. januar 2008, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Fra Ellehammer til atomkraft.

Foredragsholder: Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Onsdag den  20. februar 2008, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Fiskerlejet Hundesteds historie.

Foredragsholder: Museumsinspektør Søren Jessen.

Onsdag den  19. marts 2008, kl. 19.30.

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Lysbilledforedrag

”Rundt om Arresøen”.

Foredragsholder: Forfatter Henning Mogensen.

Onsdag den 23. april 2008, Kl. 19.00

Multisalen i Paraplyen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen.

 

 

Skt. Hans aften.

 

Båltaler:

Multikunstner Leif Nielsen.

 

 

Mandag den 23. juni 2008,

Kl. 19.00.

 

Hjemmeværnsgården.

Arresødal.

 

 

Modstandsgruppen ”Holger Danske” under krigen 1940-45.

 

Foredragsholder:

Arkivar, cand.mag. Peter Birke-lund.

 

Mandag den 8. september 2008, kl. 19.30.

 

Sognegården i Melby.

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

Afholdes i sam-arbejde med aktivitetsudvalget fra Melby Menighedsråd.

 

Et kalkmaleriværksted omkring Isefjorden fra 1400-tallet.

 

Foredragsholder:

Kunsthistoriker , mag.art. Kirsten Dannesboe.

 

 

Onsdag den 17.september 2008,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Slangerupbanen og Frederiksværksbanens historie.

 

Foredragsholder:

Historiker Stig Colbjørn Nielsen.

 

 

Onsdag den 22. oktober 2008,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Arbejdsliv på Stålvalseværket.

 

Foredragsholder:

Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

 

Onsdag den 19. november 2008,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

Gjethusets genopståen – historie før og nu.

 

Foredragsholder:

Aflyst p.gr.a. sygdom journalist Anders Jacobsen.

 

I stedet: Fhv. borgmester Frode Behrndtz.

 

 

Onsdag den 21. januar 2009,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Skolerne på Halsnæs gennem tiderne.

 

Foredragsholder:

Lektor, cand.mag. Søren Jessen.

 

 

Onsdag den 18. februar 2009,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr .værk.

 

 

 

Danskere i allieret krigstjeneste 1940-45.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Jacob Sørensen.

 

 

Onsdag den 18. marts 2009,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Billedshow om arbejderne på Stålværket.

 

Foredragsholder Museumsinspektør Søren la Cour.

 

 

Onsdag den 15. april 2009,

kl. 19.00.

 

Multisalen i Paraplyen.

I forbindelse med general-forsamlingen.

 

 

Danskernes mening og holdnin-ger fra 1939-45.

 

Foredragsholder:

Dr.phil. Palle Roslyng, Københavns Universitet.

 

 

5. maj 2009, kl. 19.30.

 

Gjethuset.

 

 

 

Skt. Hans aften.

 

Båltaler:

Museumsinspektør Espen Aarsleff.

 

23. juni 2009, kl. 19.00.

 

Hjemmeværnsgården.

Arresødal.

I samarbejde med Frederiksværks Kunstforening.

 

Udgik af programmet.

Det nationalromantiske lands-skabsmaleri.

 

I stedet:

Kunsten i Tisvilde og omegn.

 

Foredragsholder:

Kunstner Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskaber.

 

 

Onsdag den  16. september  2009, kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Fra skilling til euro.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør, Ph.d. studerende Michael Märcher.

 

 

Onsdag den  21. oktober 2009,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Udgik af programmet.

Danske privatbaner gennem 50 år.

Afbud fra stationsforstander Kai Rulffs.

 

I stedet:

Slangerups historie omkring Svenskekrigene.

 

Foredragsholder:

Historiker Stig Colbjørn, Slangerup.

 

 

Onsdag den 18. november 2009,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

2010

Parcelhuskvarterets historie.

 

Foredragsholder:

Museumschef Poul Sverrild, Hvidovre.

 

 

Onsdag den  20. januar 2010,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Begyndelsen til Europa.

 

Foredragsholder:

Forskningschef Steffen Heiberg, Frederiksborgmuseet.

 

 

Onsdag den  17. februar 2010,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Svenskekrigene i Nordsjælland 1657-60.

 

Foredragsholder:

Historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

 

 

Onsdag den  17. marts  2010,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

 

 

TV-filmen ”En landsdel fødes”

DVD-film.

 

 

Onsdag den 14. april 2010,

Kl. 19.00.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

I forbindelse med general-forsamlingen.

 

 

¤. 4. Maj 2010

DVD-film.

Glimt fra besættelsen.

 

Foredragsholder:

Søren Duus Østergaard.

 

4. maj 2010 kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet.

Kirkegade 8. Fr. værk.

 

 

Skt. Hans aften.

 

Båltaler:

Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

 

23. juni 2010, kl. 19.00.

 

Hjemmeværnsgården.

Arresødal.

 

 

Langt fra hjemmet – krigsfange-lejren i Horserød.

 

Foredragsholder:

Cand.mag. ph.d. Barbara Zalewski.

 

 

Onsdag den 15. september  2010, kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

 

Peyrembert – i nyt lys.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Søren la Cour Jensen.

 

Onsdag den  20. oktober 2010,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Den teknologiske udvikling i Europa og Frederiksværk.

 

Foredragsholder:

Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

 

Onsdag den  17. november 2010,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

2011

”Danmark i 1950’erne”.

 

Foredragsholder:

Historiker Iben Vyff.

 

 

Onsdag den 19. januar 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Frederiksværk – fortiden i billeder 1880-1920.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Søren la Cour Jensen.

 

 

Onsdag den 16. februar 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Forhistorien på Halsnæs – Nyere udgravninger.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Esben Aarsleff.

 

Onsdag den 16. marts 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Multimediefilm med historisk indhold fra egnen.

 

 

 

Onsdag den 13. april 2011,

Kl. 19.00.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

I forbindelse med general-forsamlingen.

 

 

 

 

Modstandsbevægelsens likvideringer.

 

Foredragsholder:

Anders Dalsager.

 

 

Onsdag den 4. maj 2011,

Kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet.

Kirkegade 8, Fr.værk.

 

 

Horserødlejrens historie.

 

Foredragsholder:

Museumsleder Torben Ulrik Gulnov.

Onsdag den 11. maj 2011,

Kl. 14.00.

 

Horserødslejrens museums loka-ler.

 

 

 

Reliefferne – historien bag.

 

Foredragsholder:

Multikunstner Leif Nielsen.

 

 

 

 

Onsdag den 8. juni 2011,

Kl. 19.00.

 

Dan-Steels pumpeværk i Strandgade.

 

 

 

Skt. Hans aften.

Skt. Hans Skikke internationalt.

 

Båltaler:

Billedkunstneren Robert Mclean.

 

 

23. juni 2011, kl. 19.00.

 

Hjemmeværnsgården.

Arresødal.

 

 

Fra jordvej over chaussè til motorvej.

 

Foredragsholder:

Cand.mag. Johan P.V. Lausten.

 

 

Onsdag den 21. september 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

Vognægter under Christian d. 4.

 

Foredragsholder:

Historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

 

 

Onsdag den 19. oktober 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

 

 

 

 

 

Julens historie, skikke og traditioner.

 

Foredragsholder:

Slægtsforsker Gitte Bergendorff Høstbo.

Onsdag den 30. november 2011,

kl. 19.30.

 

Menighedshjemmet,

Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

2012

Krudt, kanoner – og kartofler.

 

Foredragsholder:

Etnolog og historiker ph.d. Christina Folke Ax.

 

 

Onsdag den 18. januar 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Sundtolden – det store svindel-nummer.

 

Foredragsholder:

Journalist og forfatter Toni Mygdal-Meyer.

 

 

 

 

 

Onsdag den 15. februar 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Orden i eget hus – arbejdet i Industrimuseets magasin.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Marie Bach.

 

 

Onsdag den 14. marts 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr.

værk.

 

 

 

Videofilm om ”Søværnets grundskole – de sidste år i Auderødlejren”

 

 

 

Onsdag den 18. april 2012,

kl. 19.00.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

I forbindelse med general-forsamlingen.

 

 

 

4. maj 2012.

 

Demokratiet og befrielsen 1945.

 

Foredragsholder:

Michael Kjeldsen.

 

 

4. maj 2012.

Kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade.

Kl. 19.30 i Sognegården, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Skt. Hans aften.

 

Båltaler:

Præst Ivan Jacobsen.

 

 

23. juni 2012, kl. 19.00.

 

Hjemmeværnsgården.

Arresødal.

 

 

Forsyninger til tiden.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Søren la Cour Jensen.

Onsdag den 19. september 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

 

Fredspolitik i Europa.

 

Foredragsholder:

Historiker Rasmus Mariager.

 

 

Onsdag den 17. oktober 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Da tiden begyndte.

 

Foredragsholder:

Historiker Jacob Tullberg.

 

 

 

Onsdag den 14. november 2012,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

2013

Danske stednavne gennem tid og rum.

 

Foredragsholder:

Lektor Rikke S. Olesen.

 

 

Onsdag den 23. januar 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Havhingsten fra Glendalough.

 

Foredragsholder:

Skibsrekonstruktør Søren Nielsen.

 

Onsdag den 27. februar 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Maleren L.A. Ring.

 

Foredragsholder:

Kunsthistoriker Gitte Ditlevsen.

 

 

Onsdag den 20. marts 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Kæmpehuset på Kildebakkerne ved Ølsted.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør Pernille Pantmann.

 

 

Onsdag den 17. april 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

4. maj 2013.11.24

Danmark den 9. april 1940.

 

Foredragsholder:

Historiker Jacob Sørensen.

 

Den 4. maj 2013,

kl. 18.00 ved Mindestenen i Nørregade.

Kl. 19.30 i Sognegården, Kirkegade 8, Fr. værk.

 

 

Frederiksværks stålsatte personligheder.

 

Foredragsholder:

Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

 

 

Onsdag den 18. september  2013, kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

Da jernbanen kom til Frederiksværk og Hundested.

 

Foredragsholder:

Museumsinspektør Marie Bach, Industrimuseet Frederiksværk.

 

Onsdag den 16. oktober 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 

 

Frederiksværksegnens Historiske Forening’s 10 års jubilæum.

 

Talere:

Borgmester Helge Friis,

Kulturudvalgsformand Helle Lunderød,

Museumsleder Frank Allan Rasmussen.

 

 

 

Lørdag den 2. november 2013,

Kl. 12.15 afsløring af L.A. Rings mindeplade.

Kl. 13.00 i Gjethuset.

 

 

Halsnæsegnens Naturhistorie.

 

Foredragsholder:

Lektor Michael Houmark-Nielsen, Naturhistorisk Museum.

 

 

Onsdag den 13. november 2013,

kl. 19.30.

 

Sognegården, Kirkegade 8,

Fr. værk.

 

 

 
Bliv medlem her:
Email:
Navn:
Adresse:
Antispamspørgsmål: Hvad er en + en??