Program for 2021


Foredragene afholdes i Gjethuset.

Bemærk at vi har rykket tidspunktet til kl 19.00 

Onsdag d. 12. maj kl 19.00


De asociale – Danmarks glemte kz-fanger


Journalist Tim Panduro


Mellem oktober 1944 og januar 1945 blev godt 420 danskere sendt til kz-lejren Neuengamme under den nazistiske betegnelse asociale. De fleste kom fra samfundets bund, og deres dødstal oversteg hurtigt samtlige andre danske fangegruppers. De overlevende kom hjem til et Danmark, der ikke for alvor anerkendte deres lidelser. Journalist og forfatter Tim Panduro fortæller om den forkætrede og i dag næsten glemte fangegruppe.


Onsdag d. 26. maj kl 18.30


Aftenarrangement på Jægerspris Slot


Turen går over på den anden side af fjorden til Jægerspris slot.

Her får vi en guidet tur rundt på slottet, hvor kong Frederik d. VII og grevinde Danner tilbragte megen tid. Vi får en rundvisning i lokalerne, hvor de færdedes. 

Efter grevindens død blev der efter hendes ønske oprettet en stiftelse til gavn for fattige og efterladte Piger. Stiftelsen eksisterer stadig.


Da det ikke er muligt at tilkøbe kaffe efter rundvisning, medbringer vi selv kaffe og kage.  Turen koster 175,00 kr., der dækker både entre, omvisning og kaffe efter rundvisning.  Selvkørsel.


Tilmelding til mail@frvhistorie.dk


Onsdag d. 16. juni. 


Heldagstur til Kalundborg


Kalundborg er målet for årets heldagsudflugt.  Her skal vi både se den femtårnede kirke i den gamle bydel ”Højbyen” og på en guidet tur rundt i den gamle del af byen med både stenhuse fra middelalderen og bindingsværk fra renæssancen. Frokosten indtager vi på det gamle spisested Bispegården. Senere får vi mulighed for at se resterne af Esbern Snarres gamle borg.


På hjemvejen kører vi inden om Landbrugsmuseet Birkendegård, der ligger lidt uden for Kalundborg. Her går vi rundt på egen hånd. Inden vi fortsætter hjemturen nyder vi eftermiddagskaffen her.


Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30.

Forventet hjemkomst kl. 18.00.

Pris for turen er 420,00 kr. alt inklusiv.

Tilmelding mail@frvhistorie.dk

Onsdag d. 18. august kl 19.00


Aftenarrangement – Tur til Horserød Lejrens museum


Horserød lejren ved Helsingør har haft en broget historie – den historie kan opleves på Horserød lejrens Museum.
Lejren blev bygget under 1. Verdenskrig og husede russiske krigsfanger, der blev overført fra Tyskland.
Efter krigen fungerede lejren som feriekoloni, men blev i 1940 taget i brug til først internering af emigranter flygtet fra Tyskland og efter Tysklands angreb på Sovjetunionen i 1941 til internering af ledende medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti.
I august 1943 overtog den tyske besættelsesmagt kontrollen med lejren, og lejren blev benyttet som fangelejr for modstandsfolk, indtil den i 1944 blev afløst af Frøslevlejren ved Padborg


Rundvisning ledsaget af fortællinger ved museumsleder Torben Gulnov.

Vi tager selv kaffe og kage med, der kan nydes udenfor.

Pris for turen incl. kaffe 65.00 kr. Selvkørsel.

Onsdag d. 1. september kl 18.00


Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på foreningens virke. Der aflægges beretning og regnskab. Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlemmer. 

Efterfølgende er der foredrag om mølleriet i Danmark

Onsdag d. 1. september kl 19.00 


Mølleriet i Danmark.


Knud Erik Jensen


Er der noget mere dansk end en vindmølle, der på lang afstand kan ses, når den knejser stolt på toppen af bakken? Eller vandmøllen, der ligger idyllisk ved bækken med et stråtækt møllerhus bagved.
Men historien om møllerne rummer meget mere.
De gemmer på historier om rasende opgør om vandrettigheder, kampen mellem kongeligt monopol og fri næring, bidrag til den industrielle revolution, innovative opfindere og vore dages drøm om grøn energi.
Knud Erik Jensen vil fortælle om møllerne fra middelalderens skvatmøller til nutidens strømfarme.

Onsdag d. 15. september kl 19.00


Søborg Slot, sø og købstad


Museumsinspektør Kjartan Langsted


Syd for Gilleleje ligger den lille landsby Søborg, og ude på et lille næs i det, der var Søborg Sø, findes ruinerne af en stor kongeborg.

Oprindeligt var Søborg ikke en landsby, men en lille købstad. Kongeborgen var en af landets vigtigste, godt beskyttet på en holm i Søborg sø.

Over årene er der foretaget talrige arkæologiske undersøgelser af borgen og købstaden. Resultaterne er desværre aldrig blevet publiceret. Det var derfor med stor glæde, at Museum Nordsjælland og Nationalmuseet i 2019 fik en større bevilling til at råde bod på dette. I dette foredrag vil Søborgs historie blive præsenteret sammen med de første resultatet af de nyeste undersøgelser.Onsdag d. 13. oktober kl 19.00


De Forenede Jernstøberier - Produkter til hele Danmark


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


De Forenede Jernstøberier er nok mest kendt for sine Salamanderfyr, men firmaet stod bag en lang række andre spændende produkter. DFJ var hofleverandør, og dronning Ingrid fik blandt andet et af DFJs moderne og hygiejniske elektrogaskomfurer.

Den smukke grydeserie "Ankerline" fandt vej til alverdens designmuseer, og i fabrikkens tykke kataloger kan man se tusindvis af andre produkter. Både de dagligdags som fx "Diamant Grydeserien", som der blev støbt i mere end 7 millioner eksemplarer, og som var en fast bestanddel af enhver dansk husholdning.

Vi skal også høre om de andre store salgssucceser, og de produkter som kom til at koste virksomheden livet.

Foredraget om DFJ, fabrikkens markedsføring, deltagelse i internationale udstillinger og relation til udenlandske konkurrenter vil blive suppleret med nogle af de mange tusinde fotografier som museet har i sit arkiv.

Kom og hør den spændende historie med en række overraskelser.

Onsdag d. 10. november kl. 19.00


Trolddom i Danmark efter reformationen


Lektor Morten Fink-Jensen


Trolddomssager foregik ikke i Danmarks ”mørke middelalder”, men efter reformationen i 1536. De kulminerede på Christian 4.s tid, men ebbede ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om nogle af de ca. tusind hekse i Danmark, der endte deres liv på bålet, og om forskellige syn på magi og trolddom i befolkning, kirke og stat.

Udskudt fra 2020, dato kommer


Grevens fejde


Museumsinspektør Mads Thernøe 


Grevens fejde er en af danmarkshistoriens mest turbulente perioder. I overgangen fra middelalderen til renæssancen blev der i Danmark udkæmpet en blodig borgerkrig, der skulle afgøre magtfordelingen i det gamle kongerige. Politiske alliancer, rå vold og et opgør med den katolske kirke er centrale elementer i foredraget om Grevens fejde.