Program for 2021 / 2022


Foredragene afholdes i Gjethuset.

Bemærk at vi har rykket tidspunktet til kl 19.00 

Onsdag d. 18. august kl 19.00


Aftenarrangement 

Tur til Horserødlejrens Museum.


Kør selv, vi mødes i Horserød kl 19.00


Horserødlejrens Museum
Esrumvej 367
3000 Helsingør


Horserødlejren ved Helsingør har haft en broget historie – den historie kan opleves på Horserødlejrens Museum.


Lejren blev bygget under 1. Verdenskrig og husede russiske krigsfanger, der blev overført fra Tyskland.


Efter krigen fungerede lejren som feriekoloni, men blev i 1940 taget i brug til først internering af emigranter flygtet fra Tyskland og efter Tysklands angreb på Sovjetunionen i 1941 til internering af ledende medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti.


I august 1943 overtog den tyske besættelsesmagt kontrollen med lejren, og lejren blev benyttet som fangelejr for modstandsfolk, indtil den i 1944 blev afløst af Frøslevlejren ved Padborg


Rundvisning ledsaget af fortællinger ved museumsleder Torben Gulnov.


Bestyrelsen sørger for kaffe / te og kage, der kan nydes udenfor.


Pris for turen incl. kaffe 65.00 kr. Selvkørsel.


Tilmelding: Send en mail til mail@frvhistorie.dk eller en sms til formanden 2346 6008


Torsdag d. 2. september kl 18.00


Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på foreningens virke. Der aflægges beretning og regnskab. Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlemmer. 


Efterfølgende er der foredrag med Mads Thernøe, se opslag umiddelbart herunder.

 


Torsdag d. 2. september kl 19.00, efter generalforsamlingen.


Foredrag om Grevens fejde


Museumsinspektør Mads Thernøe 


Grevens fejde er en af danmarkshistoriens mest turbulente perioder.

I overgangen fra middelalderen til renæssancen blev der i Danmark udkæmpet en blodig borgerkrig, der skulle afgøre magtfordelingen i det gamle kongerige.

Politiske alliancer, rå vold og et opgør med den katolske kirke er centrale elementer i foredraget om Grevens fejde.Onsdag d. 15. september kl 19.00


Søborg Slot, sø og købstad


Museumsinspektør Kjartan Langsted


Syd for Gilleleje ligger den lille landsby Søborg, og ude på et lille næs i det, der var Søborg Sø, findes ruinerne af en stor kongeborg.


Oprindeligt var Søborg ikke en landsby, men en lille købstad.


Kongeborgen var en af landets vigtigste, godt beskyttet på en holm i Søborg sø.


Over årene er der foretaget talrige arkæologiske undersøgelser af borgen og købstaden. Resultaterne er desværre aldrig blevet publiceret. Det var derfor med stor glæde, at Museum Nordsjælland og Nationalmuseet i 2019 fik en større bevilling til at råde bod på dette. I dette foredrag vil Søborgs historie blive præsenteret sammen med de første resultatet af de nyeste undersøgelser.Onsdag d. 13. oktober kl 19.00


De Forenede Jernstøberier - Produkter til hele Danmark


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


De Forenede Jernstøberier er nok mest kendt for sine Salamanderfyr, men firmaet stod bag en lang række andre spændende produkter.


DFJ var hofleverandør, og dronning Ingrid fik blandt andet et af DFJs moderne og hygiejniske elektrogaskomfurer.


Den smukke grydeserie "Ankerline" fandt vej til alverdens designmuseer, og i fabrikkens tykke kataloger kan man se tusindvis af andre produkter. Både de dagligdags som fx "Diamant Grydeserien", som der blev støbt i mere end 7 millioner eksemplarer, og som var en fast bestanddel af enhver dansk husholdning.


Vi skal også høre om de andre store salgssucceser, og de produkter som kom til at koste virksomheden livet.


Foredraget om DFJ, fabrikkens markedsføring, deltagelse i internationale udstillinger og relation til udenlandske konkurrenter vil blive suppleret med nogle af de mange tusinde fotografier som museet har i sit arkiv.


Kom og hør den spændende historie med en række overraskelser.

Onsdag d. 10. november kl. 19.00


Trolddom i Danmark efter reformationen


Lektor Morten Fink-Jensen


Trolddomssager foregik ikke i Danmarks ”mørke middelalder”, men efter reformationen i 1536. De kulminerede på Christian 4.s tid, men ebbede ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om nogle af de ca. tusind hekse i Danmark, der endte deres liv på bålet, og om forskellige syn på magi og trolddom i befolkning, kirke og stat.

2022

Onsdag d. 19. januar 2022 kl 19.00 i Gjethuset


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Ukendt dato


Mølleriet i Danmark.


Knud Erik Jensen


Er der noget mere dansk end en vindmølle, der på lang afstand kan ses, når den knejser stolt på toppen af bakken? Eller vandmøllen, der ligger idyllisk ved bækken med et stråtækt møllerhus bagved.
Men historien om møllerne rummer meget mere.
De gemmer på historier om rasende opgør om vandrettigheder, kampen mellem kongeligt monopol og fri næring, bidrag til den industrielle revolution, innovative opfindere og vore dages drøm om grøn energi.
Knud Erik Jensen vil fortælle om møllerne fra middelalderens skvatmøller til nutidens strømfarme.