Program for 2021 / 2022


Foredragene afholdes nu igen på biblioteket.


Bemærk at vi har rykket tidspunktet til kl 19.00 

Onsdag d. 10. november kl. 19.00


Trolddom i Danmark efter reformationen


Lektor Morten Fink-Jensen


Trolddomssager foregik ikke i Danmarks ”mørke middelalder”, men efter reformationen i 1536. De kulminerede på Christian 4.s tid, men ebbede ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om nogle af de ca. tusind hekse i Danmark, der endte deres liv på bålet, og om forskellige syn på magi og trolddom i befolkning, kirke og stat.

2022

Onsdag d. 19. januar kl 19.00


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Onsdag d 9. februar kl 19.00


De danske kolonier i Indien


Specialkonsulent v. Rigsarkivet Asger Svane-Knudsen


Tranquebar blev den første danske tropiske koloni, og den fungerede anderledes end de senere afrikanske og vestindiske kolonier. Området var reelt ikke en besiddelse, men lejet af regenten af Thanjavur, og kolonien eksisterede helt på indernes betingelser. Kolonien var dansk centrum for handel i et enormt område af Det Indiske Ocean. Foredraget dækker historien fra etableringen i 1620 til nedgangstider og salg i 1845.

Onsdag d. 16. marts kl 19.00


Mølleriet i Danmark.


Knud Erik Jensen


Er der noget mere dansk end en vindmølle, der på lang afstand kan ses, når den knejser stolt på toppen af bakken?

Eller vandmøllen, der ligger idyllisk ved bækken med et stråtækt møllerhus bagved.
Men historien om møllerne rummer meget mere.
De gemmer på historier om rasende opgør om vandrettigheder, kampen mellem kongeligt monopol og fri næring, bidrag til den industrielle revolution, innovative opfindere og vore dages drøm om grøn energi.


Knud Erik Jensen vil fortælle om møllerne fra middelalderens skvatmøller til nutidens strømfarme.

Onsdag d. 20. april kl 18.00


Generalforsamling 


Her kommer senere dagsordenen. 

Man kan se vedtægterne under fanen "FORENINGEN"

Onsdag d. 20. april kl 19.00 


Arresødallejren


Lokalhistoriker Jørgen Lassen


Denne aften vil Jørgen Lassen fortælle historien om den nedlagte Arresødallejr, som blev anvendt af først Hæren og siden Marinen.

Der vises mange billeder og fortælles historier om de lange vandringer til lejren, fægtningsskydninger i Melbylejren og dagligdagen i teltlejren.

Der fortælles endvidere om Marinens overtagelse med bygning af barakker, de to store ildebrande og Søværnets Eksercerskole. Undervejs vises små filmklip – bl.a. om ”Europas værste feltbane”.


Onsdag d. 4. maj


Besættelsestiden mindes


Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og lokal mindedag med blomsternedlæggelse ved mindestenene i Nørregade og på Nyvej.


Vi samles kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade og fortsætter derefter til Nyvej.

Onsdag d. 11. maj kl 19.00


Danskere i de allierede luftvåben under 2. verdenskrig 

 

Kontorchef Mikkel Plannthin 

 

Flere end 250 danskere var under 2. verdenskrig i tjeneste de allierede luftvåben. Over det meste af verden og gennem hele krigen var der danskere i luften og på jorden. Mikkel Plannthin fortæller på baggrund af mere end 20 års arbejde og med udgangspunkt i sin bog ”For Danmarks Frihed” om den danske deltagelse, der i luften talte flere end 3.000 operative togter.  

 

Onsdag d. 18. maj kl 19.00


Aftentur til Egholm Slot Vi kører selv hver især, og mødes dernede kl 19.00

 

Foreningen besøger igen Egholm Slot ved Skibby, der i år har åbnet en stor udstilling med genstande fra 2. Verdenskrig. Her vises alt fra interiører i danske butikker og hjem, soldaters hverdagsliv til kampvogne og sågar luksusbilen, som NAZI-lederen Heydrich kørte i, da han blev udsat for et attentat i Prag.  

 

Turen koster 145,00 kr., der dækker både entre, omvisning og kaffe m. kage efter rundvisning.  

Selvkørsel. 

Onsdag d 15. juni


Heldagstur til Slagelse og omegn


Slagelse er målet for årets heldagsudflugt. Ved ankomst til byen bliver vi vist rundt i Slagelse Kloster, hvor en del af bygningskomplekset har rummet det gamle helligåndshus (middelalderlige hospital).

Herfra går turen til Fuglebjerg Kro, hvor vi spiser frokost, før vi bliver vist rundt i den seværdige Fuglebjerg Kirke.

Som sidste stop besøger vi Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum, hvor vi også vises rundt. Inden vi fortsætter hjemturen, nyder vi eftermiddagskaffen her.


Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30. Forventet hjemkomst kl. 18.00.

Pris for turen er 440,00 kr. inklusiv frokost, eftermiddagskaffe med kage, entré og rundvisninger (eksl. drikkevarer til frokost).


Onsdag d. 24. august.


Aftentur til Søborg Slot


Vi kører selv


Mere info følger

Onsdag d. 14. september


Foredrag v Lektor Bo Fritzbøger


Danske skove - fra senmiddelalderens bondeskove og overdrev til vore dages multifunktionalitet


Mere info følger

Onsdag d. 12. oktober kl 19.00

Arbejdere og arbejderbevægelse i Frederiksværk


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Siden midten af 1700-tallet har Frederiksværk været en by præget af håndværk og industri. Først under J.F. Classens ledelse og siden under Anker Heegård, der kom til byen i 1850erne.

Heegård omlagde statens produktion af krudt, kugler og kanoner til gryder, potter og pander. Han anlagde næsten samme stil som Classen, der tilbød sine arbejdere en vis form for trykhed i form af en række sociale goder. Omvendt stillede de begge jernhårde krav til deres ansatte og lønnen var lav. Det hårde fysiske arbejde sled på kroppen og gennemsnitsalderen var lav.
I 1897 kom jernbanen til Frederiksværk og det blev et vendepunkt. Det var nu ikke længere muligt, for arbejdsgiverne at holde fagforeningerne borte fra industribyen. I 1897 organiserede formerne sig og kort tid efter fulgte arbejdsmændene, hvis fane bar indskriften: "Arbejdere i alle Lande forener Eder". Nu var der ingen vej tilbage.

I foredraget kastes der et nyt lys over den spændende periode. Hvordan foregik organiseringen, og hvilke resultater blev opnået?

Det er en del af vores fælles historie, og der vil blive vist billeder fra protokoller, fagforeningsmøder, festoptog, fagenes dag og en række ikke før viste fotos fra lokale virksomheder.


Onsdag d. 16. november


Stenalderen på Halsnæs


Foredrag v Pernille Pantmann


Mere info følger