Frederiksværkegnens Historiske Forenings Bogfond

 

En del af foreningens økonomiske midler er bundet i den såkaldte bogfond. Beløbet stammer fra udgivelsen af bogen ”De tændte lys” i maj 2009. Forfatteren Jørgen Tved valgte at donere pengene fra salget til foreningen med henblik på støtte til andre udgivelser om historie.

Ledige midler i fonden kan anvendes til hel eller delvis støtte til udgivelser om historie. Det være sig bøger, DVD’er, etc. Foreningens siddende bestyrelse tager løbende stilling til ansøgninger om tildeling af midler fra bogfonden. Bestyrelsen forsøger så vidt muligt at sikre, at bogfonden tilføres nye midler fra salg af publikationer, som har modtaget støtte ved udgivelsen.

 

Bestyrelsen.

Seneste om bogfonden november 2022.

Bestyrelsen har besluttet at bogfondens midler bliver brugt på en gave til medlemmerne. 

Derfor har foreningen købt 300 eksemplarer af Leif Nielsens bog Frederiks Kunst Værk, som er blevet delt ud til medlemmerne som gave.

Dermed er bogfonden tømt, og på generalforsamlingen april 2023 kommer der et punkt på om nedlæggelse af bogfonden.