Prøven - Foreningens Medlemsblad

 

 

 

 

I gennem hele foreningens historie har "Prøven" været en hjørnesten i foreningens arbejde.

I årenes løb har der været en perlerække af historiske artikler og beretninger af både lokal og national karakter. Samtidigt har bladet virket som talerør til medlemmerne fra formand og bestyrelse.

Bestyrelsen håber, at denne linie kan fastholdes i mange år fremover.

 

Enkelte eksemplarer af Prøven kan købes for 30,-  Rabat ved flere eksemplarer.

Medlemsbladet bliver fra december 2020 redigeret af bestyrelsesmedlemmerne Niels J Willumsen og Christian Hjorth Jacobsen