Arrangementer / kalender


 

Alle foredrag afholdes på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, Frederiksværk

Onsdag d. 12. oktober kl 19.00

Arbejdere og arbejderbevægelse i Frederiksværk


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Siden midten af 1700-tallet har Frederiksværk været en by præget af håndværk og industri. Først under J.F. Classens ledelse og siden under Anker Heegård, der kom til byen i 1850erne.

Heegård omlagde statens produktion af krudt, kugler og kanoner til gryder, potter og pander. Han anlagde næsten samme stil som Classen, der tilbød sine arbejdere en vis form for trykhed i form af en række sociale goder. Omvendt stillede de begge jernhårde krav til deres ansatte og lønnen var lav. Det hårde fysiske arbejde sled på kroppen og gennemsnitsalderen var lav.
I 1897 kom jernbanen til Frederiksværk og det blev et vendepunkt. Det var nu ikke længere muligt, for arbejdsgiverne at holde fagforeningerne borte fra industribyen. I 1897 organiserede formerne sig og kort tid efter fulgte arbejdsmændene, hvis fane bar indskriften: "Arbejdere i alle Lande forener Eder". Nu var der ingen vej tilbage.

I foredraget kastes der et nyt lys over den spændende periode. Hvordan foregik organiseringen, og hvilke resultater blev opnået?

Det er en del af vores fælles historie, og der vil blive vist billeder fra protokoller, fagforeningsmøder, festoptog, fagenes dag og en række ikke før viste fotos fra lokale virksomheder.


Onsdag d. 9. november kl 19.00

Stenalderen på Halsnæs 

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann 

 

Få er klar over, at Sølager i midten af 1800-årene var epicentret for en forskningsmæssig revolution og i 1869 var målet for en international arkæologikongres.

På stedet var fundet 2 meter dybe skaldynger, som man konkluderede, var menneskeskabte køkkenmøddinger. Disse og mange flere spændende historier om stenalderen på Halsnæs er omdrejningspunktet for aftenens foredrag. 

 

Foredraget er det første i en række om oldtiden på Halsnæs. 

Flyttet fra  2022

Onsdag d. 18. januar 2023 kl 19.00


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Frank Allan Rasmussen

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Onsdag d. 15. marts kl 19


KUNSTSKATTEN I HALSNÆS 1759-1950


Lokalhistoriker Jørgen Lassen


I perioden har over 100 anerkendte kunstnere fortolket fantastiske motiver i det område, som nu omfattes af Halsnæs Kommune, og det er foreløbig blevet til over 1.500 kendte værker.

Der vises et stort udvalg og der fortælles om værkerne, kunstnerne og kunsthistorien.


Foto: Hesselø fra Sydøst Revet, Johan Neuman 1922

Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 19.00


Hærens Krudtværk 1756-1968

Med døden som arbejdskammerat


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Generalmajor Classen etablerede i 1750'erne et kongeligt krudtværk i Frederiksværk. Det skulle være selvforsynende med råvarer, og levere krudt til den danske hær og flåde.

Ud over de statslige leverancer fik Classen privilegium på at levere krudt til private kunder. Det blev en god forretning, men det var ikke uden menneskelige omkostninger. De lokale bønder var ikke erfarne med forarbejdningen af det livsfarlige krudt, og i de første mange år drog døden hærgende gennem det lille samfund.

Vi skal høre nærmere om oprettelsen af værket, om de vanddrevne maskiner og især om de daglejere, der med fare for eget liv tog imod bestillingen som krudtværksarbejdere.

Det var ikke blot i Frederiksværk at døden høstede. Vi skal også høre om den altødelæggende katastrofe i København, hvor mange mistede deres førlighed og liv. Det var i 1779, og dramaet udspillede sig ganske tæt på Classens egen bolig i Amaliegade. Foredraget vil blive illustreret med en række billeder og fotos.