Arrangementer / kalender


 

Alle foredrag afholdes på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, Frederiksværk

Onsdag d. 19. april kl. 18.00


Generalforsamling 


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på foreningens virke.

Der aflægges beretning og regnskab.

Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlemmer.  Efterfølgende er der foredrag om blodgildet i Roskilde. Se nedenfor.1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Merete Rasmussen og Gunnar Gade Midtiby. 
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før en  generalforsamling. 


Onsdag d. 19. april kl. 19.00


Efter generalforsamlingen.


Blodgildet i Roskilde 1157 

 

Mads Thernøe

Museumschef 

Kroppedal Museum

 

 

Blodgildet i Roskilde i 1157 blev kulminationen på en 9 år lang borgerkrig, der resulterede i en opsplitning af Danmark.

Svend, Knud og Valdemar skulle alle være konger over hver deres landsdel. Aftalen skulle besegles med en stor fest på kongsgården i Roskilde.

Begivenhederne den nat endte dog med, at Knud blev dræbt, og at Valdemar flygtede til Jylland, hvor han senere besejrede Svend i slaget på Grathe Hede.

Det blev begyndelsen på en lang - og efter middelalderlige standarder - stabil periode for Danmark, hvor den mægtige Hvide-slægt satte sig tungt på magten.  

Torsdag d. 4. maj kl. 18.00


Besættelsestiden mindes 


Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og lokal mindedag med blomsternedlæggelse ved mindestenene i Nørregade og på Nyvej.

Vi samles kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade og fortsætter derefter til Nyvej. 

Onsdag d. 10. maj kl. 19.00


Augustoprøret 1943 

 

Simon Ankjærgaard  

Journalist

 

Få fortællingen om de dramatiske og blodige uger, der ledte op til bruddet med samarbejdspolitikken d. 29. august 1943. Foredraget tager afsæt i en række nøglepersoner, der var helt tæt på begivenhederne; på gadeplan, i den illegale undergrund, på Christiansborgs bonede gulve eller i de tyske hovedkvarterer i Berlin og Ulveskansen.

Det er en fortælling om et folkeligt oprør, der bredte sig udefra – fra provinsen – og nedefra – fra arbejderne – og som endte med at vælte de politiske skakbrikker i København – og Berlin. 

 

Onsdag d. 24. maj


Aftentur til Beredskabsstyrelsens museumsdepot 

 

Foreningen besøger denne aften Beredskabsstyrelsens museumsdepot i Esbønderup.

Samlingen inkluderer så godt som alle typer genstande, der har været anvendt siden Beredskabets oprettelse i slutningen af 1930’erne. Dette inkluderer køretøjer, indsatsmateriel, uniformer, kommunikationsudstyr m.v.

Der er fælles buskørsel fra Gjethuset kl. 1800. Hvis man selv ønsker at køre, starter rundvisningen kl. 1830. 

Adressen er: 

Frederiksværksvej 12, 3230 Græsted

 

Turen koster 45,00 kr. for foreningens medlemmer, hvilket dækker både bus, entre, omvisning og kaffe m. kage efter rundvisning. Prisen for øvrige deltagende er 95 kr. 

Onsdag d. 14. juni


Heldagstur til Sydsjælland 


Årets heldagsudflugt foregår i år i fodsporene på nogle af Danmarks store guldalderkunstnere. 

Første stop er Grundtvigs mindestuer i Udby. Disse er indrettet i en velbevaret præstegård fra 1600-tallet, hvor Grundtvig blev født og i nogle år virkede som kapellan.

En guide viser os rundt, og der er mulighed for, at man på egen hånd kan besøge Udby kirke. 

Frokosten indtages på den nærliggende Udby kro. Leif fra foreningens bestyrelse vil her fortælle om European Art Museum, som viser moderne europæisk kunst og som har udstillinger i kroens lokaler.  

Sidste stop er et besøg på Nysø gods, som i 1800-tallets første halvdel var samlingssted for en række digtere og kunstnere.

Billedhuggeren Thorvaldsen havde atelier på stedet, og en guide vil vise en række af hans værker, der er udstillet på godset.

Der bliver også tid til et besøg i den have, som inspirerede H. C. Andersen til at skrive Nattergalen.

Før hjemturen serveres kaffe og kage. 


Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.15. Forventet hjemkomst kl. 18.00.

Pris for turen er 320,00 kr. for foreningens medlemmer inklusive frokost, eftermiddagskaffe med kage, entré og rundvisninger (eksl. drikkevarer til frokost).

Prisen for øvrige deltagende er 420 kr.

Turen til Lynæs er aflyst, da Søren Jessen desværre er død.


Bestyrelsen arbejder på en anden tur.

Onsdag d. 23. august kl. 18.30


Aftentur til Lynæs Havn


Søren Jessen fra Hundested Historiske Forening viser denne aften rundt i Lynæs.

Ud over en rundtur på havnen med fortællinger om dens historie som fiskerleje kommer vi forbi kirken, som er bygget i starten af 1900-tallet. 

Vi skal også se Lynæs Fort, der blev bygget under 1. verdenskrig for at kunne forsvare de minefelter, der skulle hindre, at en fjende kunne sejle ind i Isefjorden.   


Mødested: Lynæs Kirke 

 

Det er gratis at deltage.

Foreningen sørger for kaffe og kage, som kan købes for 25 kr.


Selvkørsel.

Onsdag d. 20. september kl. 19.00


Det Kongelige Kapel i 570 år 

 

Mogens Andresen

Professor Emeritus  

 

Det Kongelig Kapel har ca. 570 år bag sig.

Det begyndte som trompeterkorps og er i dag opera-, ballet- og symfoniorkester tilknyttet Det Kongelige Teater.

Mogens Andresen fortæller om orkestrets lange historie. Han kommer også ind på nogle af de mere end 1.100 musikere, der har været ansat indtil nu. Blandt dem var der farverige personligheder, der ind imellem fungerede som officerer, gøglere og gesandter under deres arbejdsgivere, som indtil 1849 var de danske konger.

Blandt medlemmerne har også været berømte komponister lige fra John Dowland til Carl Nielsen. 

Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 19.00


Hærens Krudtværk 1756-1968

Med døden som arbejdskammerat


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Generalmajor Classen etablerede i 1750'erne et kongeligt krudtværk i Frederiksværk. Det skulle være selvforsynende med råvarer, og levere krudt til den danske hær og flåde.

Ud over de statslige leverancer fik Classen privilegium på at levere krudt til private kunder. Det blev en god forretning, men det var ikke uden menneskelige omkostninger. De lokale bønder var ikke erfarne med forarbejdningen af det livsfarlige krudt, og i de første mange år drog døden hærgende gennem det lille samfund.

Vi skal høre nærmere om oprettelsen af værket, om de vanddrevne maskiner og især om de daglejere, der med fare for eget liv tog imod bestillingen som krudtværksarbejdere.

Det var ikke blot i Frederiksværk at døden høstede. Vi skal også høre om den altødelæggende katastrofe i København, hvor mange mistede deres førlighed og liv. Det var i 1779, og dramaet udspillede sig ganske tæt på Classens egen bolig i Amaliegade. Foredraget vil blive illustreret med en række billeder og fotos.


Onsdag d. 15. november kl. 19.00


Bronzealderen på Halsnæs 


Pernille Pantmann 

Museumsinspektør

Museum Nordsjælland,

 

Bronzealderen på Halsnæs er mere synlig end de øvrige perioder af oldtiden, hvilket hovedsageligt skyldes gravhøjene.

I hele kommunen er der flere eksempler på disse monumentale anlægsarbejder, som vidner om, at området dengang var særdeles attraktivt.

Men der gemmer sig flere historier om bronzealderen end blot gravhøjene, et aspekt er endda en del af et større forskningsprojekt.

Alt dette indgår i aftenens tema.