Kalender


 

Alle foredrag afholdes i Gjethuset

Alle er velkomne

2024

Onsdag d. 17. januar kl 19.00 i Gjethuset


VILHELM BUHL – UNDERBESLYST OG UNDERVURDERET


Poul Smidt

Journalist, Cand. Jur.I foredraget om Vilhelm Buhl - statsministeren efter Th. Stauning i 1942 og for Befrielsesregeringen i 1945 – fortæller journalist Poul Smidt om sit arbejde med at skrive Buhls biografi.

Besættelsestiden er ikke historieskrivning, men en kampplads med aktuelle fægtninger om at stå på den rigtige side med tilbagevirkende kraft.

Besættelsestidens store historiker, Hans Kirchhoff, har sagt, at Buhl både er underbelyst og undervurderet.

Inden Poul Smidt gik i gang med opgaven sagde historikeren Niels Wium Olesen til ham: Du skal være frygtløs, hvis du vil skrive om Vilhelm Buhl.

’Det er jeg så – næsten’, siger Poul Smidt.


Poul Smidt er journalist og jurist og har skrevet biografier om Viggo Kampmann, Frederik d. 8 og historien om LOs overgang til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).


Link til Pouls hjemmeside https://poulsmidt.dkOnsdag d. 21. februar kl. 19.00 i Gjethuset


Oktober 1943 - De danske jøders flugt og fangenskab 

 

Simon Ankjærgaard 

Journalist

 

Natten mellem 1. og 2. oktober 1943 slog tyskerne til mod jøderne i Danmark. Aktionen blev startskuddet til en dramatisk, nervepirrende og følelsesladet måned, hvor det lykkedes for omkring 7.000 jøder at flygte til Sverige, mens lige under 500 ikke slap væk i tide og endte i fangelejren Theresienstadts.


Under foredraget berettes om det efterår, der satte sig så markant i den danske identitet og nationale fortælling.  

Onsdag d. 20. marts kl 19.00 i Gjethuset 


Hans Hedtofts forlis - Danmarks Titanic 


Lars Halskov og Morten Halskov

Lars er journalist på Politiken, Morten er journalist på Fagbladet 3F


Lars Halskov og Morten Halskov vil med udgangspunkt i bogen ’Skibet der forsvandt’ beskrive begivenhederne op til, under og efter grønlandsskibet ’Hans Hedtoft’s forlis 30. januar 1959. Forliset er siden blevet betegnet som Danmarks Titanic, fordi skibet lige som det britiske passagerskib Titanic blev betegnet som ude af stand til at synke, men alligevel ramte ’Hans Hedtoft’ et isbjerg på sin jomfrurejse og sank – lige som Titanic. Alle om bord på ’Hans Hedtoft’ omkom i det iskolde hav syd for Grønland.


Bogen bygger på interview med pårørende til de fleste om bord på skibet. Desuden har forfatterne som de første fået en særlig adgang til fortrolige dokumenter, private breve, lommebøger, dagbøger og interne papirer. Derfor er der mange hidtil ukendte oplysninger i den dokumentariske skildring af den tragiske skibskatastrofe.


Det er også en politisk historie, som handler om en minister og højtstående embedsmænd, der forsøgte at løbe fra ansvaret. Og en historie om, hvordan pårørende måtte stå med hatten i hånden over for Grønlandsfonden, der administrerede de penge, som danskere og grønlændere gav til de efterladte.Her kommer indkaldelsen

Onsdag d. 17. april kl. 18.00 i Gjethuset


Generalforsamling 


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på foreningens virke. Der aflægges beretning og regnskab. Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlemmer.  
Onsdag d. 17. april kl. 19.00 i Gjethuset (efter generalforsamlingen)


Dansk immigrationshistorie


Anders Thorkildsen

MuseumsinspektørFolk har altid vandret.

Siden tidernes morgen er vores historie blev formet af folk, der kom til, samt folk, der drog ud. Migration er en del af vores fælles DNA.


Med nedslag i de sidste 400 års danmarkshistorie fortæller museumsinspektør Anders Thorkilsen fra Immigrantmuseet i Farum om indvandringens kulturhistorie her til lands.


Onsdag d. 15. maj kl. 19.00 i Gjethuset.


Nordsjælland som motiv i billedkunsten


Ida Lehrmann Madsen

Cand. Mag i kunsthistorie.


Få andre steder i Danmark er blevet gengivet så mange gange i billedkunsten som det er tilfældet med Nordsjælland. Vi kender alle til Skagensmalerne, men rent faktisk var det flere steder i Nordsjælland, at kunstnerne i første omgang rejste til og samlede sig i mindre og større fællesskaber og kunstnerkolonier.


Til dette foredrag går vi på opdagelse i nogle af de kunstnere som har malet forskellige områder i Nordsjælland fra midten af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900. Med udgangspunkt i Halsnæs dykker vi ned i billedkunstnere som J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Sigurd Swane og L.A. Ring. Men vi kommer også til Hillerød, Gribskov og Hornbæk – sidstnævnte er især interessant, da det var her Danmarks første kunstnerkoloni blev etableret med bl.a. P.S. Krøyer, Holger Drachmann, Carl Bloch og senere Bertha Wegmann i front.


Foredraget bliver afholdt af cand.mag. i kunsthistorie Ida Lehrmann Madsen som i flere år har beskæftiget sig med emnet. Senest som medforfatter på udstillingen ’Kunstnerkolonierne Hornbæk & Arild’ på Nivaagaards Malerisamling i foråret 2023 og som forfatter på udgivelsen ’Malernes Nordsjælland’ udgivet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


Billederne til venstre er øverst J. Th. Lundbye, Flyvesandsbakkerne i Tisvilde, 1838

og nederst P.C. Skovgaard, Tisvilde Hegn, 1849


Link til Idas hjemmeside https://idalm.dk/

Onsdag d. 29. maj kl 19.00


Aftentur til Ølsted Kirke 

 

Sognepræst Dennis Jelstrup 

 

Vi genoptager den tidligere tradition, hvor vi besøger én af kommunens kirker én gang om året.

Vi starter med rundvisning i Ølsted Kirke og på den tilhørende kirkegård.

Kirken er præget af århundreders forskellige byggestile og rummer spændende inventar stammende fra middelalderen til nutiden.  

 

Vi mødes ved kirken kl. 1900.  

Altså ingen buskørsel denne aften.

Onsdag d. 19. juni


Heldagstur til Midtsjælland 

 

I år besøger vi to af Sjællands regentgravkirker. Første stop på turen er Skt. Bendts Kirke i Ringsted, som Valdemarslægten opførte, og hvor både Valdemar den Store og Valdemar Sejr ligger begravet. Rundviseren vil blandt andet vil fremvise nogle af de genstande, som er blevet fremdraget fra de kongelige grave. 

 

Bussen kører os herefter til Sorø, hvor vi spiser frokost på Café Tre Konger, der er indrettet i byens gamle biograf. Efter spisning er der rundvisning i Sorø Klosterkirke - én af landets største middelalderkirker - hvor blandet andet Absalon, Valdemar Atterdag, Holberg og Ingemann er blandt de gravsatte. 

 

På vejen hjem gør vi holdt ved den fint bevarede vandmølle Tadre Mølle ved Tølløse, hvor vi får kaffe. 

 

Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30 og Vossevang Kro kl. 0840. Forventet hjemkomst kl. 18.00. Pris for turen er 390,00 kr. for foreningens medlemmer inklusive frokost, eftermiddagskaffe med kage, entré og rundvisninger (ekskl. drikkevarer til frokost). Prisen for øvrige deltagende er 490 kr. 

Onsdag d. 21. august


Bustur til Gilleleje 


Besøg på Gilleleje Museum, Skibshallerne


Mere herom senere

Onsdag d. 18. september kl. 19.00 i Gjethuset


Tortur i Danmark  

 

Seniorforsker Tyge Krogh 

 

Danmark fik tidligt – allerede i 1547 – forbud mod at benytte tortur undtagen for at fremtvinge tilståelser, når en forbryder allerede var dødsdømt. Men lige så bemærkelsesværdig er legaliseringen af tortur i 1772 på et tidspunkt, hvor Europas førende lande afskaffede denne. 

I Oplysningstiden var Danmark derfor en af de allerflittigste nationer i Europa til fuldt lovligt at bruge tortur for at fremtvinge tilståelser, hvilket stort set er forbigået i dansk historieskrivning. 

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Gjethuset


Link-Lives projektet - Digital historie i stor skala 

 

Professor Anne Løkke 

 

Link-Lives er et nyt forskningsprojekt ved Københavns Universitet, der rekonstruerer simple livsforløb for (næsten) alle mennesker, der har levet i Danmark 1787-1968.

Algoritmer sammenkobler historiske oplysninger om den samme person fra transskriberede folketællinger, kirkebøger og begravelsesprotokoller. 

Oplægget præsenterer projektets status, samt hvordan livsforløbene skabes og formidles.

Der gives også eksempler på, hvilke nye historiske spørgsmål, der kan undersøges med redskabet

Onsdag d. 13. november kl. 19.00 i Gjethuset


Jernalderen og vikingetiden i Halsnæs kommune 

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann 

 

Jernalder og vikingetid har, måske uden at man i det daglige tænker over det, sat sit præg på Halsnæs.

Kregme og Melby er begge byer, hvis stednavne kan føres tilbage til Vikingetid.

Kregme betyder oprindelig ”byen ved krumningen”.

Og de mange fine fund der er gjort omkring byen, vidner om en rig historie i perioden.

Men andre steder har også været betydningsfulde.

Ved Ullerup blev der i 1800-tallet fundet et par bronzekasseroller i en mose. Disse stammer fra Romerriget og er typisk givet som diplomatgaver fra romerske diplomater til betydningsfulde personer uden for Romerriget. 

 

Vi arbejder i øjeblikket på programmet for 2024, så følg gerne med her.

Folderen vil udkomme som sædvanligt lige før jul.