Arrangementer / kalender


 

Alle foredrag afholdes på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, Frederiksværk

Onsdag d. 24. august.


Aftentur til Søborg Slot med bus


Bussen kører fra Gjethuset kl 18.00


Efter foredraget i september 2021 om Søborg Slots historie og det aktuelle forskningsprojekt på stedet skal vi nu besøge borgruinen.


Museumsinspektør og arkæolog Kjartan Langsted vil vise rundt ved ruinen og i landsbyen og fortælle om det seneste års forskningsresultater.


Turen er gratis, men tilmelding nødvendig på mail@frvhistorie.dk eller sms til 2346 6008


Foreningen sørger for kaffe og kage, som kan købes for 25,-

Onsdag d. 31. august kl 19.00


Her skulle vi have hørt Frank Allan Rasmussen, men det er aflyst.


I stedet skal vi høre et foredrag om Flammen og Citronens flyvere.

 

Om nedskydningen af et Lancaster bombefly fra Royal Air Force på Midtsjælland i 1944. 

 

Poul Christensen årgang 1936 og Jan Christensen fortæller historien om den tyske nedskydning af bombeflyet, som Poul selv oplevede i 1944. Flyvernes utrolige flugt mod friheden i Sverige er omdrejningspunktet for foredraget. Seks flyvere måtte efter ildkamp med en tysk natjager springe ud med faldskærm over landsbyen Allindemagle. Et besætningsmedlem dræbes i luftkampen  og slynges ud af flyet og havner på en mark nær Gyrstinge sø. Flyverne vidste efter landingen med faldskærm, at kun hvis de nåede til Sverige, var de i sikkerhed. Men hvem kunne hjælpe dem på deres flugt dertil ? Og havde de det nødvendige held? 

 

Fire af flyverne får under flugten også kontakt til modstandsfolk i Helsingør, Ålsgårde, Roskilde og København. Flammen og Citronen, Radiotelegrafisten Tage Fischer Holst fra Special Operations Executive og modstandskvinden Lis Bomhoff og hendes familie hjælper nu med at huse flyverne i på Frederiksberg. Her huses flyverne i flere dage inden de sendes med båd til Sverige med en rute drevet af “Speditøren”. 

 

Kort tid efter flyvernes flugt til Sverige lykkedes det tyskerne at opspore flere af de danske modstandsfolk, der hjalp flyverne på vej.  Flere af modstandsfolkene havner nu i koncentrationslejre eller bliver dræbt, mens andre får deres hjem sprængt i luften af tyskerne.  

 

For Flammen og Citronen bliver opgaven med at hjælpe flyverne fra Midtsjælland til Sverige deres sidste indsats mod tyskerne, da de mister livet kort tid efter. 

Flyttet fra 

19. januar 2022

Onsdag d. 31. august kl 19.00


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Aflyst

Ny dato kommer straks 

Onsdag d. 14. september kl 19.00


Danske skove - fra senmiddelalderens bondeskove og overdrev til vore dages multifunktionalitet


Foredrag v Lektor Bo Fritzbøger 

 

Danske skove blev indtil 1700-tallets landboreformer brugt til mange forskellige formål. Det gav anledning til utallige konflikter, og det prægede i høj grad deres udseende.

I 1800- og 1900-tallet blev produktion af træ dominerende, og en stigende folkelig interesse for rekreation og friluftsliv måtte indordnes under dette overordnede hensyn.

Men fra sidste del af det 20. århundrede blev målet med skovdriften igen mere uklart, og heller ikke vore dages multifunktionelle skovdrift er uden konflikter. Onsdag d. 12. oktober kl 19.00

Arbejdere og arbejderbevægelse i Frederiksværk


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Siden midten af 1700-tallet har Frederiksværk været en by præget af håndværk og industri. Først under J.F. Classens ledelse og siden under Anker Heegård, der kom til byen i 1850erne.

Heegård omlagde statens produktion af krudt, kugler og kanoner til gryder, potter og pander. Han anlagde næsten samme stil som Classen, der tilbød sine arbejdere en vis form for trykhed i form af en række sociale goder. Omvendt stillede de begge jernhårde krav til deres ansatte og lønnen var lav. Det hårde fysiske arbejde sled på kroppen og gennemsnitsalderen var lav.
I 1897 kom jernbanen til Frederiksværk og det blev et vendepunkt. Det var nu ikke længere muligt, for arbejdsgiverne at holde fagforeningerne borte fra industribyen. I 1897 organiserede formerne sig og kort tid efter fulgte arbejdsmændene, hvis fane bar indskriften: "Arbejdere i alle Lande forener Eder". Nu var der ingen vej tilbage.

I foredraget kastes der et nyt lys over den spændende periode. Hvordan foregik organiseringen, og hvilke resultater blev opnået?

Det er en del af vores fælles historie, og der vil blive vist billeder fra protokoller, fagforeningsmøder, festoptog, fagenes dag og en række ikke før viste fotos fra lokale virksomheder.


Onsdag d. 9. november kl 19.00

Stenalderen på Halsnæs 

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann 

 

Få er klar over, at Sølager i midten af 1800-årene var epicentret for en forskningsmæssig revolution og i 1869 var målet for en international arkæologikongres.

På stedet var fundet 2 meter dybe skaldynger, som man konkluderede, var menneskeskabte køkkenmøddinger. Disse og mange flere spændende historier om stenalderen på Halsnæs er omdrejningspunktet for aftenens foredrag. 

 

Foredraget er det første i en række om oldtiden på Halsnæs.