Arrangementer / kalender


 

Alle arrangementer afholdes på Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, Frederiksværk

AFLYST 

PGA

CORONA

Flyttes til 

31 august 2022

Onsdag d. 19. januar kl 19.00


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Onsdag d 9. februar kl 19.00


De danske kolonier i Indien


Specialkonsulent v. Rigsarkivet Asger Svane-Knudsen


Tranquebar blev den første danske tropiske koloni, og den fungerede anderledes end de senere afrikanske og vestindiske kolonier.


Området var reelt ikke en besiddelse, men lejet af regenten af Thanjavur, og kolonien eksisterede helt på indernes betingelser.


Kolonien var dansk centrum for handel i et enormt område af Det Indiske Ocean.


Foredraget dækker historien fra etableringen i 1620 til nedgangstider og salg i 1845.

Onsdag d. 16. marts kl 19.00


Mølleriet i Danmark.


Knud Erik Jensen


Er der noget mere dansk end en vindmølle, der på lang afstand kan ses, når den knejser stolt på toppen af bakken?

Eller vandmøllen, der ligger idyllisk ved bækken med et stråtækt møllerhus bagved.
Men historien om møllerne rummer meget mere.
De gemmer på historier om rasende opgør om vandrettigheder, kampen mellem kongeligt monopol og fri næring, bidrag til den industrielle revolution, innovative opfindere og vore dages drøm om grøn energi.


Knud Erik Jensen vil fortælle om møllerne fra middelalderens skvatmøller til nutidens strømfarme.

Onsdag d. 20. april kl 18.00 på Biblioteket, Torvet 41, Frederiksværk


Generalforsamling iflg vedtægterne

Man kan se vedtægterne under fanen "FORENINGEN"

 

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


AD 5) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

AD 6) Her kommer navne i god tid

AD 7) Her kommer navne i god tid

AD 8) Her kommer navne i god tidOnsdag d. 20. april kl 19.00 

Efter generalforsamlingen


Arresødallejren


Lokalhistoriker Jørgen Lassen


Denne aften vil Jørgen Lassen fortælle historien om den nedlagte Arresødallejr, som blev anvendt af først Hæren og siden Marinen.

Der vises mange billeder og fortælles historier om de lange vandringer til lejren, fægtningsskydninger i Melbylejren og dagligdagen i teltlejren.

Der fortælles endvidere om Marinens overtagelse med bygning af barakker, de to store ildebrande og Søværnets Eksercerskole. Undervejs vises små filmklip – bl.a. om ”Europas værste feltbane”.


Onsdag d. 4. maj


Besættelsestiden mindes


Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og lokal mindedag med blomsternedlæggelse ved mindestenene i Nørregade og på Nyvej.


Vi samles kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade og fortsætter derefter til Nyvej.

Onsdag d. 11. maj kl 19.00


Danskere i de allierede luftvåben under 2. verdenskrig 

 

Kontorchef Mikkel Plannthin 

 

Flere end 250 danskere var under 2. verdenskrig i tjeneste de allierede luftvåben. Over det meste af verden og gennem hele krigen var der danskere i luften og på jorden. Mikkel Plannthin fortæller på baggrund af mere end 20 års arbejde og med udgangspunkt i sin bog ”For Danmarks Frihed” om den danske deltagelse, der i luften talte flere end 3.000 operative togter.  

 

Onsdag d. 18. maj kl 19.00


Aftentur til Egholm Slot 


Egholm Museum

Trehøjevej 47

4070 Kirke Hyllinge


Vi kører selv hver især, og mødes dernede kl 19.00

 

Foreningen besøger igen Egholm Slot ved Skibby, der i år har åbnet en stor udstilling med genstande fra 2. Verdenskrig. Her vises alt fra interiører i danske butikker og hjem, soldaters hverdagsliv til kampvogne og sågar luksusbilen, som NAZI-lederen Heydrich kørte i, da han blev udsat for et attentat i Prag.  

 

Turen koster 145,00 kr., der dækker både entre, omvisning og kaffe m. kage efter rundvisning.  

Selvkørsel. 

Onsdag d 15. juni


Heldagstur til Slagelse og omegn


Slagelse er målet for årets heldagsudflugt. Ved ankomst til byen bliver vi vist rundt i Slagelse Kloster, hvor en del af bygningskomplekset har rummet det gamle helligåndshus (middelalderlige hospital).

Herfra går turen til Fuglebjerg Kro, hvor vi spiser frokost, før vi bliver vist rundt i den seværdige Fuglebjerg Kirke.

Som sidste stop besøger vi Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum, hvor vi også vises rundt. Inden vi fortsætter hjemturen, nyder vi eftermiddagskaffen her.


Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30. Forventet hjemkomst kl. 18.00.

Pris for turen er 440,00 kr. inklusiv frokost, eftermiddagskaffe med kage, entré og rundvisninger (eksl. drikkevarer til frokost).


Onsdag d. 24. august.


Aftentur til Søborg Slot


Vi kører selv, og mødes deroppe kl 18.30


Bygaden 44, Søborg, 3250 Gilleleje


Efter foredraget i september 2021 om Søborg Slots historie og det aktuelle forskningsprojekt på stedet skal vi nu besøge borgruinen.


Museumsinspektør og arkæolog Kjartan Langsted vil vise rundt ved ruinen og i landsbyen og fortælle om det seneste års forskningsresultater.


Foreningen sørger for kaffe og kage

Flyttet fra 

19. januar 2022

Onsdag d. 31. august kl 19.00


Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960


Museumsleder Frank Allan Rasmussen


J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store indistruelle virksomhed. 

Noget af det første han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde DFJ og sidst, men ikke mindst Det Danske Stålvalseværk.

Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store udland, især England som var Classens forbillede. 

Foredraget om arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og tegninger, som museet har af disse byggerier.

Kom og se med - måske bor du selv i en af de mange boliger.


Onsdag d. 14. september kl 19.00


Danske skove - fra senmiddelalderens bondeskove og overdrev til vore dages multifunktionalitet


Foredrag v Lektor Bo Fritzbøger 

 

Danske skove blev indtil 1700-tallets landboreformer brugt til mange forskellige formål. Det gav anledning til utallige konflikter, og det prægede i høj grad deres udseende.

I 1800- og 1900-tallet blev produktion af træ dominerende, og en stigende folkelig interesse for rekreation og friluftsliv måtte indordnes under dette overordnede hensyn.

Men fra sidste del af det 20. århundrede blev målet med skovdriften igen mere uklart, og heller ikke vore dages multifunktionelle skovdrift er uden konflikter. Onsdag d. 12. oktober kl 19.00

Arbejdere og arbejderbevægelse i Frederiksværk


Frank Allan Rasmussen.

Museumschef for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus


Siden midten af 1700-tallet har Frederiksværk været en by præget af håndværk og industri. Først under J.F. Classens ledelse og siden under Anker Heegård, der kom til byen i 1850erne.

Heegård omlagde statens produktion af krudt, kugler og kanoner til gryder, potter og pander. Han anlagde næsten samme stil som Classen, der tilbød sine arbejdere en vis form for trykhed i form af en række sociale goder. Omvendt stillede de begge jernhårde krav til deres ansatte og lønnen var lav. Det hårde fysiske arbejde sled på kroppen og gennemsnitsalderen var lav.
I 1897 kom jernbanen til Frederiksværk og det blev et vendepunkt. Det var nu ikke længere muligt, for arbejdsgiverne at holde fagforeningerne borte fra industribyen. I 1897 organiserede formerne sig og kort tid efter fulgte arbejdsmændene, hvis fane bar indskriften: "Arbejdere i alle Lande forener Eder". Nu var der ingen vej tilbage.

I foredraget kastes der et nyt lys over den spændende periode. Hvordan foregik organiseringen, og hvilke resultater blev opnået?

Det er en del af vores fælles historie, og der vil blive vist billeder fra protokoller, fagforeningsmøder, festoptog, fagenes dag og en række ikke før viste fotos fra lokale virksomheder.


Onsdag d. 9. november kl 19.00

Stenalderen på Halsnæs 

 

Museumsinspektør Pernille Pantmann 

 

Få er klar over, at Sølager i midten af 1800-årene var epicentret for en forskningsmæssig revolution og i 1869 var målet for en international arkæologikongres.

På stedet var fundet 2 meter dybe skaldynger, som man konkluderede, var menneskeskabte køkkenmøddinger. Disse og mange flere spændende historier om stenalderen på Halsnæs er omdrejningspunktet for aftenens foredrag. 

 

Foredraget er det første i en række om oldtiden på Halsnæs.